טופס הרשמה | כיתות ז'-יב'

פרטים אישיים (למילוי ע”י הורים לנוער מתחת לגיל 18)

 

הרינו מאשרים את השתתפות בננו/בתנו בפעילות במסגרת סטודיו נירית  DANCE.

שם משפחה:____________

שם פרטי (תלמיד/ה): ____________

ביה”ס:____________

כיתה:____

טלפון בבית:_____________

פלאפון אישי:______________

פלאפון אמא:____________

פלאפון אבא:____________

לומדת בקבוצה: ח'-ט עירוני ב'/ ז'-ח' קייזר / עתודה ייצוגית/ מסלול פתוח/ ייצוגית

דואר אלקטרוני: _____________@_____________  

 

כמה פעמים בשבוע: 1/2/3/4/5/6   (נא לסמן)  + להקה דליה (upsidedown)

 

פירוט השיעורים:

-מחול מודרני יום ראשון עדי (עירוני ב')

-היפ הופ יום ראשון טל (קייזר)

-ג'אז יום שני (קייזר) 

-ג'אז יום שני  דליה (עירוני ב')

-בלט קלאסי יום רביעי ויטל (עירוני ב'), קבוצה_____

-היפ הופ  יום חמישי (דור) (עירוני ב')

-היפ הופ יום חמישי ליאן (קייזר) 

-היפ הופ  יום שישי טל (עירוני ב')

 

כתב התחייבות לשנת 2019/2020.

1. יש לשמור על היגיינה אישית והופעה נקיה ומסודרת.

2. המחירים אינם כוללים את הכרטיסים של מופע אמצע שנה וסוף שנה והפעילויות המיוחדות (קייטנות, סדנאות, הופעות  ונסיעות).

- מופע אמצע שנה (אולם ספורט): 30 ₪  עבור כרטיס. מקומות ישיבה מסומנים.

- מופע סוף שנה (היכל תרבות): 55 ₪  עבור כרטיס. מקומות ישיבה מסומנים.

3. החפצים האישיים באחריות התלמיד\ה בלבד.

4. החוג מתחיל ב19\09\01 (יום ראשון) ומסתיים ב 20\7\31 (יום שישי)-11 חודשים.

5. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג, תאריך תחילת החוג והתשלום יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.

6. ביטול החוג: בקשה לביטול\שינוי החוג תעשה באמצעות טלפון: 050-4665067 למזכירות הסטודיו עד ה-10 בכל חודש (לגבי החודש שבא אחריו).

במידה ותחליט התלמיד\ה על הפסקת לימודיו\ה י\תוכל לבצע זאת בכל יום עד תאריך 20\3\29-הביטול יכנס לתוקפו בתום 10 ימים, מיום ההודעה על הביטול. חישוב החזר נעשה לפי חודשים מלאים ולא לפי שיעורים בודדים). לאחר ה- 20\3\29 לא יינתנו החזרים בגין ביטול. דמי טיפול בביטול: 100 ₪  (ללא קשר לאמצעי התשלום ותאריך הביטול).

7. דמי רישום ישולמו בצ'ק, מזומן או כרטיס אשראי בזמן הרישום על סך 160 ₪  שלא יוחזרו בגין ביטול.

*דמי הרישום ישולמו בהרשמת תלמיד\ה חדש\ה בתשלום אחד ומלא ללא קשר לתאריך הרישום.

8. אמצעי תשלום: כרטיס אשראי או צ'קים.

9. מי שאין ברשותו מספיק צ'קים בעת ההרשמה, ירשום את הצ'ק האחרון על סך יתרת החוב ויוכל להחליף את הצ'ק טרם מועד הפרעון.

10. שכר הלימוד ישולם במלואו גם בגין תקופה בה ייעדר הילד\ה מהחוג מכל סיבה שהיא, פרט לתקופה רצופה שמעל 14 יום עליה יביא ההורה אישור רפואי. במקרים כאלה תינתן הנחה של 25% בשכר הלימוד בגין החודש שבו הילד היה חולה.

11.  החזרת צ'ק: במידה וחזר צ'ק ההורה מתחייב לשלם תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה את סכום השיק+ הוצאות עמלת הבנק במזומן. במקרה של אי הסדרת התשלומים תוך 15 יום מיום קבלת ההודעה, יהווה הפרת הסכם מצד ההורה ועילה להוצאת הילד\ה מהחוג בכפוף לתנאי הוצאת ילד מהחוג ע"י ההורה כאמור בסעיף הקודם.

12.  לא יינתן החזר\זיכוי על היעדרות משיעור עקב נסיעה לחו''ל או מחלה. (מקרים מסויימים המחייבים את הפסקת החוג באופן מיידי עקב פציעה\מחלה ינתן החזר כספי בצירוף אישור מחלה מרופא).

13.  פתיחת כל השיעורים מותנית במספר מינימום של נרשמים וכן יתכנו שינויים בימי החוגים והשעות (הודעה בנידון תועבר במייל להורי התלמיד\ה).

14.  בעת הרשמה שיעור ניסיון יחשב כשיעור רגיל וייחושב בתשלום החודשי של החודש הראשון בו התבצעה ההרשמה.

15.  בחתימתי על טופס זה הנני מאשר/ת לקבל עדכונים בנוגע לאירועים חדשים\שינויים\פעילויות חדשות באמצעות הדוא''ל המצורף מעלה\בהודעות SMS.

16. בחתימתי ע''ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתפ\ת בחוג סטודיו נירית דאנס,

וידוע לי כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי החוג.

17. פעילות החוג תתקיים על פי לוח חופשות שמפורסם מטה. גם בחודשים בהם יש חגים, התשלום יגבה במלואו.

 

אופן ביצוע התשלום: 

מחיר לחודש: ________ ש''ח 

מחיר חודש ראשון _________. (+ דמי רישום בסך 160 ש''ח) סה"כ:_____________.

מחיר שאר החודשים ____________________ סה"כ:_____________.

*כרטיס אשראי: מס כרטיס __________________________________.

תוקף ___________

תעודת זהות של בעל הכרטיס ____________

*צ'קים _________ (כמות)   תאריך פרעון:__________

אני מאשר/ת שבני/בתי במצב בריאותי תקין המאפשר פעילות בסטודיו נירית DANCE .

הריני מאשר/ת בזה את תנאי הביטול ונהלי הסטודיו. 

שם ההורה:_______________ תאריך:___________ חתימה:______________

 

053-9419441

053-9419441