טופס הרשמה | טרום חובה- גן חובה

טופס הרשמה: טרום חובה- גן חובה

 

פרטים אישיים

הרינו מאשרים את השתתפת בננו/בתנו בפעילות במסגרת סטודיו נירית  DANCE.

שם משפחה:_______________ שם פרטי (תלמיד/ה): _____________

תאריך לידה:____________

פלאפון אמא:_____________-____פלאפון אבא:_____________-____

דואר אלקטרוני:____________________ @__________________ 

פירוט השיעורים:  

אקרודאנס מיקום: קייזר

כתב התחייבות לשנת 2019/2020:

1. יש לשמור על היגיינה אישית והופעה נקיה ומסודרת הכוללת בגדי ריקוד, נעלי בלט ושיער אסוף.

2. החפצים האישיים באחריות התלמיד\ה בלבד.

3. החוג מתחיל ב19\09\01 (יום ראשון) ומסתיים ב 20\6\30 -10 חודשים.

4. במידה והחליט המשתתף להרשם לחוג, תאריך תחילת החוג והתשלום יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון

5. ביטול החוג: בקשה לביטול\שינוי החוג תעשה באמצעות טלפון: 050-4665067 למזכירות הסטודיו עד ה-10 בכל חודש (לגבי החודש שבא אחריו).

במידה ותחליט התלמיד\ה על הפסקת לימודיו\ה י\תוכל לבצע זאת בכל יום עד תאריך 20\3\29- הביטול יכנס לתוקפו בתום 10 ימים, מיום ההודעה על הביטול. חישוב החזר נעשה לפי חודשים מלאים ולא לפי שיעורים בודדים). לאחר ה- 20\3\29 לא יינתנו החזרים בגין ביטול. דמי טיפול בביטול: 100 ₪ (ללא קשר לאמצעי התשלום ותאריך הביטול).

6. דמי רישום ישולמו בצ'ק, מזומן או כרטיס אשראי בזמן הרישום על סך 160 ₪ שלא יוחזרו בגין ביטול.

*דמי הרישום ישולמו בהרשמת תלמיד\ה חדש\ה בתשלום אחד ומלא ללא קשר לתאריך הרישום.

7.  אמצעי תשלום: כרטיס אשראי או צ'קים.

8.  מי שאין ברשותו מספיק צ'קים בעת ההרשמה, ירשום את הצ'ק האחרון על סך יתרת החוב ויוכל להחליף את הצ'ק טרם מועד הפרעון.

9. שכר הלימוד ישולם במלואו גם בגין תקופה בה ייעדר הילד\ה מהחוג מכל סיבה שהיא, פרט לתקופה רצופה שמעל 14 יום עליה יביא ההורה אישור רפואי. במקרים כאלה תינתן הנחה של 25% בשכר הלימוד בגין החודש שבו הילד היה חולה.

10. החזרת צ'ק: במידה וחזר צ'ק ההורה מתחייב לשלם תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה את סכום הצ'יק+ הוצאות עמלת הבנק במזומן. במקרה של אי הסדרת התשלומים תוך 15 יום מיום קבלת ההודעה, יהווה הפרת הסכם מצד ההורה ועילה להוצאת הילד\ה מהחוג בכפוף לתנאי הוצאת ילד מהחוג ע"י ההורה כאמור בסעיף הקודם.

11. לא יינתן החזר\זיכוי על היעדרות משיעור עקב נסיעה לחו''ל או מחלה. (מקרים מסויימים המחייבים את הפסקת החוג באופן מיידי עקב פציעה\מחלה ינתן החזר כספי בצירוף אישור מחלה מרופא).

12. פתיחת כל השיעורים מותנית במספר מינימום של נרשמים וכן יתכנו שינויים בימי החוגים והשעות (הודעה בנידון תועבר במייל להורי התלמיד\ה).

13.  בעת הרשמה שיעור ניסיון יחשב כשיעור רגיל ויחושב בתשלום החודשי של החודש הראשון בו התבצעה ההרשמה.

14.  בחתימתי על טופס זה הנני מאשר/ת לקבל עדכונים בנוגע לאירועים חדשים\שינויים\פעילויות חדשות באמצעות הדוא''ל המצורף מעלה\בהודעות SMS.

15. בחתימתי ע''ג טופס זה הריני מאשר לצלם את ילדי המשתתפ\ת בחוג סטודיו נירית דאנס, וידוע לי כי תמונות אלו עשויות להתפרסם במסגרת פרסומי החוג.

16. פעילות החוג תתקיים על פי לוח חופשות שמפורסם מטה. גם בחודשים בהם יש חגים, התשלום יגבה במלואו.

 

אופן ביצוע התשלום:

 

מחיר לחודש: ________ ₪ מחיר חודש ראשון _________+ דמי רישום בסך 160 ₪   סה"כ: __________.

 

מחיר שאר החודשים ____________________ סה"כ:_____________.

 

*כרטיס אשראי: מס כרטיס __________________________________.

                       

תוקף ___________תעודת זהות של בעל הכרטיס _____________

 

*צ'קים _________ (כמות) תאריך פרעון:___________

 

אני מאשר/ת שבני/בתי במצב בריאותי תקין המאפשר פעילות בסטודיו ניריתDANCE .

 

הריני מאשר/ת בזה את תנאי הביטול ונהלי הסטודיו.

 

שם ההורה:_______________ תאריך:__________חתימה:___________

053-9419441

053-9419441